به سایت انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران خوش آمدید.

 

این پایگاه اینترنتی با هدف اطلاع رسانی از برنامه های انجمن و برقراری ارتباط بین اعضاء،‌ شاخه‌های وابسته، کمیته های مطالعات و سایر مراکز مرتبط با انجمن راه‌اندازی شده است.

ازکلیة اساتید محترم دانشگاه، مدیران سازمان های روستایی، کارشناسان، ومتخصصان مرتبط با شاخه‌های ترویج و توسعه روستایی، کشاورزی و جامعه شناسی دعوت می شود جهت آشنائی با فعالیت های انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران، دریافت مقالات نشریه انجمن و آگاهی از برنامه های مختلف مانند نشست های تخصصی و همایش ها ازبخش های مختلف این پایگاه اینترنتی بازدید و نقطه نظرات و پیشنهادات خود را برای هرچه غنی تر شدن محتوی آن در بخش «تماس با ما» به مدیر سایت اعلام نمایند.

 
کانال تلگرام انجمن
 
شما می توانید برای دریافت اطلاعیه ها و آگاهی از برنامه های مختلف انجمن با استفاده از لینک زیر در کانال تلگرام عضو شوید:
 @RuralPlanning