همایش ملی درس آموخته های مشارکت متخصصان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در آبادانی و پیشرفت نواحی روستایی
03 بهمن 1402
همایش ملی درس آموخته های مشارکت متخصصان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در آبادانی و پیشرفت نواحی روستایی

نحوه ارسال اصل مقالات و فایل های مرتبط

به اطلاع پژوهشگران و دانشجویان ارجمند می رساند مقالات خود را به آدرس الکترونیکی همایش pgrpdconfrance@gmail.com ارسال نمایید.


تاریخ های مهم
  • مهلت ارسال مقالات: 24 فروردین 1403
  • زمان برگزاری همایش: 17 اردبیهشت 1403