نشانی: تهران، خیابان استاد نجات الهی جنوبی- نبش چهار راه سپند، دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب، ساختمان آموزشی، طبقه ۶، دفتر مرکزی انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

ایمیل انجمن: iagrp1392@gmail.Com

شماره تماس: 02188940030


Refresh Code