اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سلانه در روزنامه اطلاعات
21 بهمن 1398
اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سلانه در روزنامه اطلاعات

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه(نوبت اول)

انجمن علمی جغرافیا و برنامه ­ریزی روستایی ایران

با سلام و احترام

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) انجمن علمی جغرافیا و برنامه ­ریزی روستایی ایران که در تاریخ 1398/12/03 (شنبه)، از ساعت 14 الی 16 در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود، شرکت فرمایند.

دستور جلسه: 1. استماع گزارش عملکرد انجمن، 2. انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس