موفقیت مجله توسعه فضاهای پیراشهری
19 خرداد 1399
موفقیت مجله توسعه فضاهای پیراشهری

در کمال مسرت به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران ارجمند می رساند در پرتو عنایات پروردگار و با تلاش های صورت گرفته مجله "توسعه فضاهای پیراشهری" از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، موفق به اخذ درجه علمی گردید. همچنین این نشریه در آخرین ارزیابی نشریات علمی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1398 رتبه ب را کسب نموده است.