اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سلانه در روزنامه اطلاعات(نوبت دوم)
11 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سلانه در روزنامه اطلاعات(نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه(نوبت دوم)

انجمن علمی جغرافیا و برنامه ­ریزی روستایی ایران

با سلام و احترام

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) انجمن علمی جغرافیا و برنامه ­ریزی روستایی ایران که در تاریخ 1400/08/26 (چهارشنبه)، از ساعت 15 الی 17 در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود، شرکت فرمایند.

دستور جلسه: 1. استماع گزارش عملکرد انجمن، 2. انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس