اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سلانه در روزنامه اطلاعات(نوبت دوم)
1400-08-11
اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سلانه در روزنامه اطلاعات(نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه(نوبت دوم)

انجمن علمی جغرافیا و برنامه ­ریزی روستایی ایران

با سلام و احترام

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) انجمن علمی جغرافیا و برنامه ­ریزی روستایی ایران که در تاریخ 1400/08/26 (چهارشنبه)، از ساعت 15 الی 17 در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود، شرکت فرمایند.

دستور جلسه: 1. استماع گزارش عملکرد انجمن، 2. انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس