نشست تخصصی واکاوی سیاست های توسعه اقتصاد روستایی در ایران توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران و گروه جغرافیای خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. 

سخنران:
- دکتر حسن افراخته؛ استاد دانشگاه خوارزمی

مکان: تهران، خیابان نجات الهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی 
زمان: 
دوشنبه مورخ 1398/02/15


 دومین نشست تخصصی انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران با موضوع « واکاوی سیاست های توسعه اقتصاد روستایی در ایران»، با حضور استادان و صاحب نظران کشوری و جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و همچنین مدیران و کارشناسان دستگاه های ذیربط در سالن اجتماعات خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در شروع جلسه، دکتر مصطفی طالشی، عضوهیأت مدیره انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران و دبیر علمی نشست ها، ضمن خوش­آمدگویی به حضار، به اهمیت اقتصاد و اقتصاد روستایی در اقتصاد ملی اشاره کردند و هدف نشست را تشریح نموند. در ادامه سخنران اصلی نشست جناب آقای دکتر افراخته نظرات خود را در ابعاد مختلف موضوع بیان نمودند، و در پایان به پرسش های مطرح شده از سوی مدعوین، توسط سخنران پاسخ داده شد.

تصاویر از نشست: