نشست تخصصی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در برنامه ششم توسعه با تأکید بر استان گیلان توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی شعبه استان گیلان برگزار شد. 
سخنرانان:
- دکتر حسن افراخته رییس هیئت مدیره انجمن و استاد دانشگاه خوارزمی
- دکتر محمدامین خراسانی؛ استادیار دانشگاه تهران

- دکتر مصطفی طالشی؛ دانشیار دانشگاه پیام نور

- دکتر علی اکبر عنابستانی؛ استاد دانشگاه فردوسی مشهد
- دکتر نصرالله مولایی هشجین؛ استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

- دکتر مجید یاسوری؛ استاد دانشگاه گیلان
- دکتر تیمور آمار؛ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

زمان: چهارشنبه 1397/02/19 ساعت 15_17
مکان: رشت، بلوار لاکان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دانشکده علوم انسانی، طبقه دوم


نشست تخصصی انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران - شعبه گیلان با موضوع « توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در برنامه ششم با تأکید بر استان گیلان»، با حضور استادان و صاحب نظران کشوری و جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و همچنین مدیران و کارشناسان دستگاه های ذیربط در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد. در شروع جلسه، دکتر نصرالله مولایی هشجین، عضوهیأت مدیره انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران، ضمن خوش­آمدگویی به حضار، به اهمیت اشتغال و توسعه اقتصادی در نواحی روستایی به ویژه استان گیلان اشاره کردند و هدف نشست را تشریح نموند. در ادامه هر یک از سخنرانان نظرات خود را در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در نواحی روستایی بیان نمودند، و در پایان به پرسش های مطرح شده از سوی مدعوین، توسط سخنرانان پاسخ داده شد.

تصاویر از نشست:

 
 

اشتراک گذاری