دریافت اعتبار علمی ـ پژوهشی مجله انگلیسی انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران با عنوان( jounal of sustainable rural Development)
1397-12-03
دریافت اعتبار علمی ـ پژوهشی مجله انگلیسی انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران با عنوان( jounal of sustainable rural Development)

به اطلاع علاقمندان و پژوهشگران می رساند مجله انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
journal-sustainable-rural-development
در جلسه مورخه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ و به شماره نامه ۳۱۱۷۷۲/۱۵/۳ در کمیسیون نشریات وزارت علوم اعتبار علمی - پژوهشی دریافت کرده است.

 

علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال مقالات ارزشمند خود به سایت مجله مراجعه نمایید.
آدرس سایت مجله www.jsrd.ir
ایمیل مجله jsrd2017@gmail.com