نشست تخصصی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در برنامه ششم با تأکید بر استان گیلان برگزار شد
1397-02-24
نشست تخصصی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در برنامه ششم با تأکید بر استان گیلان برگزار شد

نشست تخصصی انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران - شعبه گیلان با موضوع « توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در برنامه ششم با تأکید بر استان گیلان»، با حضور استادان و صاحب نظران کشوری و جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و همچنین مدیران و کارشناسان دستگاه های ذیربط در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد.