نشست تخصصی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در برنامه ششم توسعه با تأکید بر استان گیلان
1397-02-08
نشست تخصصی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در برنامه ششم توسعه با تأکید بر استان گیلان

انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در شعبه استان گیلان نشست تخصصی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در برنامه ششم توسعه با تأکید بر استان گیلان برگزار می کند.
سخنرانان:
- دکتر حسن افراخته رییس هیئت مدیره انجمن و استاد دانشگاه خوارزمی
- دکتر محمود جمعه پور؛ نایب رئیس انجمن و استاد دانشگاه علامه طباطبایی
- دکتر محمدامین خراسانی؛ استادیار دانشگاه تهران
- دکتر محمدرضا رضوانی؛ استاد دانشگاه تهران

- دکتر مصطفی طالشی؛ دانشیار دانشگاه پیام نور
- دکتر علی اکبر عنابستانی؛ استاد دانشگاه فردوسی مشهد
- دکتر نصرالله مولایی هشجین؛ استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

- دکتر مجید یاسوری؛ استاد دانشگاه گیلان
- دکتر تیمور آمار؛ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

لذا از علاقمندان، دانشجویان و اساتید دانشگاه ها دعوت می شود که در این نشست حضور داشته باشند.

زمان: چهارشنبه 1397/02/19 ساعت 15_17
مکان: رشت، بلوار لاکان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دانشکده علوم انسانی، طبقه دوم