راه اندازی سایت جدید انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
13 اسفند 1396
راه اندازی سایت جدید انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

به اطلاع مخاطبان محترم انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران می رساند که در راستای توسعه خدمات الکترونیک و اطلاع رسانی، پایگاه جدید انجمن راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد انجمن، گسترش خدمات‌رسانی به مخاطبان، اساتید و دانشجویان رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این انجمن بوده است.