همایش ملی ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس
23 اسفند 1396
همایش ملی ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس

به مناسبت هزارمین سال سفر ناصر خسرو، گردشگر و متفکر و بزرگ عالم اسلام به تون (فردوس)، دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن های ترویج زبان و ادب فارسی و جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی شاخۀ خراسان رضوی، بر آن شدند تا با همکاری ادارات و نهادهای مردمی و محلی همایش ملّی "ظرفیت های گردشگری و توسعه فردوس" را در روزهای 23 و 24 اسفند ماه 1396 در شهر فردوس برگزار کنند.