اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سلانه در روزنامه اطلاعات
1398-11-21
اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سلانه در روزنامه اطلاعات

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه(نوبت اول)

انجمن علمی جغرافیا و برنامه ­ریزی روستایی ایران

با سلام و احترام

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) انجمن علمی جغرافیا و برنامه ­ریزی روستایی ایران که در تاریخ 1398/12/03 (شنبه)، از ساعت 14 الی 16 در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود، شرکت فرمایند.

دستور جلسه: 1. استماع گزارش عملکرد انجمن، 2. انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس